Home is where your heart is set on stone

หลับตา หายใจเข้า ” ลึกๆ “

 

คิดถึง สถานที่ที่เราอุ่นใจ สบายใจเมื่อได้นึกถึง

 

คิดถึง คนที่เราสบายใจ เมื่อได้อยู่ใกล้ๆ

คิดถึง สิ่งของที่มีคุณค่าทางจิตใจ  

เพราะผมเช่ือว่า ทุกๆความคิดถึง

คือ ” บ้าน ” เป็นความสบายใจที่ไม่มีคำอธิบาย

 

 

อย่าลืมที่จะนึกถึง

และ อย่าลืมที่จะคิดถึงเป็นบางที

ความรู้สึกในวัยเด็ก ความสุข กับสิ่งเล็กๆ

Tel. +66 94 545 4493 , FB : robinwood.th