ผลงานสร้างสรรค์ ระหว่าง การเดินทาง และพัฒนาทักษะศิลป์

สวัสดีครับ ผมชื่อยุทธ ผมเป็นศิลปินที่ชื่นชอบการสร้างสรรค์ผลงาน ด้วยศิลปะ และใช้
อารมณ์ของเพลง ในการทำผลงาน ทำให้เวลาเราทำอะไรออกมา ผลงานทุกชิ้นจะมีความ
รู้สึก และเสน่หของทุกๆผลงานอยู่ ที่เวลาเรามองสิ่งๆนั้น เรารู้สึกสนุกกับมัน และชอบมัน
เพราะเราได้ตั้งใจกับผลงานนั้นด้วย " Passion " 

ทุกๆชิ้น ผมตั้งใจสร้างสรรค์ออกมา ด้วยความรู้สึก ผสม กับ ศิลปะ เพราะฉะนั้น ทุกชิ้นจะ
ทำให้คนที่ได้รับ ย้อนกลับมานึกถึงความหลังเสมอๆ เป้นเสน่ห์เล็กๆครับ
จะมีคนคนหนึ่งที่คอยเตือนผม " เวลาเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุด ใช้ชีวิต และมีความสุขกับมัน " 
สำหรับ ผม การเดินทาง และศึกษาหาความรู้ เป็นทักษะที่เพิ่มความเป็นตัวเอง เราจะรู้ว่า
เราชอบอะไร และตั้งใจทำมันออกมาให้ดีที่สุด ถึงจะผิดพลาด เราจะได้เเก้ไข และเดินต่อ
ไปในทางที่เรามีความสุขกับมัน
การสร้างสรรค์ คือ งานศิลป์ ที่ใช้หัวสมอง และความรู้สึก จากส่วนหนึ่งที่ผมเป็น Brand
Valued Consuilting ให้กับหลายๆเเบรนด์ ส่วนใหญ่จะขาดในเรื่องนี้ เพราะหลายๆคน
หรือหลายๆเเบรนด์ไม่ได้รักในสิ่งที่ทำอยู่ หรือลืมความรู้สึกสนุกของการทำงานตรงนั้นไป
สำหรับหลายๆคนที่ต้องการ คำปรึกษา สามารถทักมาได้เลยนะครับ
 
(+66) 94 545 4493 หรือ line : yutsg92